naar rbcvoetbal.nl

Missie, visie en doelstellingen RBC Maatschappelijk

Samen hogerop middels sport en welzijn

Van RBC-kernwaarden naar MVO-doelstelling

Bij activatie rond sociaal-maatschappelijke thema's is authenticiteit cruciaal. Immers: hiermee worden zuivere intenties verondersteld, maar wanneer deze betwijfeld worden zal het initiatief eerder schade berokkenen dan goed doen voor de reputatie van, in dit geval, RBC. Daarom zijn we, om een robuuste sociaal-maatschappelijke positionering te vinden voor RBC, begonnen met de kernwaarden van de vereniging. Dit zijn:

  • trots;
  • kwaliteit;
  • transparantie;
  • samenwerken.

Deze kernwaarden bieden een kader waarbinnen we onze propositie verder kunnen ontwikkelen. Vanuit dit kader zijn we verder gegaan in ons denkproces en uitgekomen op het volgende:

  • De missie van dit initiatief is hetzelfde als de missie van de voetbalvereniging zelf. RBC is RBC. Van oorsprong een volksclub uit een arbeiderswijk. Maar ook een club met kampioenschappen, prominente spelers en trainers in de top van het Nederlandse voetbal. RBC positioneert zich als een club, die trots is op haar traditie en rijke historie en die zich bewust is van de fouten die in het verleden gemaakt zijn, maar ook als een warme club waar hard gewerkt wordt aan een mooie toekomst. Trots, en bij momenten ook gepast ingetogen;
  • De visie van dit initiatief luidt: het verankeren van voetbalvereniging RBC in de Roosendaalse samenleving, door het verankeren van MVO in de voetbalvereniging RBC zelf;
  • De doelstelling die daarop gedefinieerd is, luidt het ontwerpen van een MVO-strategie voor RBC, die middels het verbeteren van het imago bijdraagt aan de opmars van RBC;
  • Het thema waaraan we ons willen committeren is welzijn.

Inbedding in organisatie

Qua inbedding in de organisatie stellen we voor om naar voorbeeld van het RBC Netwerk een aparte pijler op te richten, met een onderscheidende naam, onder de 'hark' RBC. Belangrijk hierbij is wel dat er gezocht wordt naar horizontale integratie: de verschillende geledingen van de vereniging moeten niet als silo's opereren, maar juist zoeken naar onderlinge synergie.