naar rbcvoetbal.nl

LeanBouw bv

LeanBouw bv is een lokaal / regionaal opererende aannemer die zich voornamelijk richt op realisatie van grootschalig(ere) seriematige woningbouw. Het liefst zijn zij betrokken vanaf de eerste planvorming tot en met realisatie van een project zodat zij hun ervaring optimaal kunnen inbrengen om te komen tot een zo’n hoog mogelijke kwaliteit tegen een zo’n laagst mogelijke prijs. Door te denken en werken vanuit de “lean filosofie” (in andere branches ook wel “SixSigma” genoemd) weten zij (LeanBouw bv + al haar vaste partijen) een extra klantwaarde te genereren. Deze klantwaarde zit ‘m in het beperken van verspillingen (op welk gebied dan ook), beperken van bouwtijd en beperken van faalkosten. Door constant en consequent te werken met dezelfde partijen (zelfs zoveel mogelijk dezelfde medewerkers van partijen) verbetert het team zich ieder project opnieuw!

LeanBouw bv
Vijfhuizenberg 171, 4708 AJ Roosendaal

Gerelateerde artikelen (1)

wederom een nieuwe sponsor

Welkom bij het RBC netwerk: LeanBouw bv!